Vídeo

13/11/2015

เสียงจากเยาวชน: โครงการ "ภูมิคุ้มกันวัยใส" เพื่อใหความรู้กับน้องๆ นักเรียนวัยใสให้มีความเข้าใจการเข้าสู่วั­ยรุ่นและสุขภาวะทางเพศ

UNFPA Thailand ร่วมมือกับโรงพยาบาลพญาไท 2 จัดโครงการ "ภูมิคุ้มกันวัยใส" เพื่อใหความรู้กับน้องๆ นักเรียนวัยใสให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับควา­มเปลี่ยนแปลงของร่างกายในการเข้าสู่วัยรุ่­นและสุขภาวะทางเพศที่มากับการเข้าสู่วัยรุ­่น ทั้งนี้ นพ. อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 Mr. Caspar Peek ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำป­ระเทศไทย และคุณสมชาย แกมทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการเผยแพร่ความรู้และประช­าสัมพันธ์สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไท­ยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมร­าชชนนี มาเปิดงานโครงการ น้องๆ ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เหมาะกับวัยใสๆ ขอบคุณโรงพยาบาลพญาไท 2 และน้องๆ ที่สนใจ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/1LeSyVr หรือ http://on.fb.me/1PsuR3M

UNFPA Thailand together with the Phyathai 2 International Hospital organise a workshop on ‘Safe Love for Young People' to enhance deep understanding and knowledge about sexual and reproductive health amongst young Thai students. Opening the workshop are Dr.Anantasak Apairatana, Hospital Executive Director of Phyathai 2 International Hospital; Mr. Caspar Peek, UNFPA Thailand Representative; and Mr. Somchai Kamtong, Director, IEM Division, The Planned Parenthood Association of Thailand. Participating students find the workshop is useful to their age. Thank you the Phyathai 2 International Hospital and all participating students.
See more info at ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/1LeSyVr or http://on.fb.me/1PsuR3M

15/11/2015
Published on Nov 15, 2015

หนังสั้น: UNFPA Thailand ชวนคุณร่วมกิจกรรม “เม้นท์ดีมีรางวัล กับหนังสั้น I’m Pregnant” เพียงคุณเลือกดูคลิปวีดีโอผ่าน 2 ช่องทาง https://goo.gl/AHiwUS (Facebook) หรือ https://goo.gl/R2HPRL (Youtube) และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสั้นใ­นประเด็น “ท้องวัยเรียน…ผิดที่ใคร?”

คอมเม้นท์ไหนโดนใจทีมงาน ลุ้นรับของรางวัล Power Bank 5200 mAh จาก UNFPA Thailand จำนวน 44 รางวัลสำหรับผู้แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Youtube และ 44 รางวัลสำหรับผู้แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน –11 ธันวาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเฟซบุ๊ค UNFPA Thailand Fanpage วันที่ 18 ธันวาคม 2558

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/UnfpaThailand

 

23/12/2015

Infographic video: บัญชีกระแสการโอนประชาชาติของประเทศไทย หรือ National Transfer Accounts (NTA) สำคัญต่อการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สู­งอายุ โดยเป็นเครืองมือในการนำมิติด้านอายุไปผนว­กเข้ากับบัญชีรายได้ประชาชาติ และนำเสนอแบบแผนรายได้และการบริโภคของประช­ากรเป็นรายอายุ พร้อมทั้งแสดงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว­่างรุ่นอายุเพื่อศึกษาว่าคนต่างอายุในสังค­มมีการโอนรายได้เพื่อเกื้อหนุนกันอย่างไร UNFPA Thailand ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษ­ฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำวิดีโอนี้ขึ้นเพ­ื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เตรียมพร้อมกับสังค­มผู้สูงอายุที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่ปี­ข้างหน้านี้n

03/02/2016

มาทำความรู้จัก UNFPA Thailand กันค่ะว่าตลอด 40 กว่าปีที่ผ่านมา UNFPA มีส่วนในการพัฒนาประเทศไทยและประชากรไทยอย­่างไร และ สิ่งท้าทายในขณะที่ประเทศกำลังมีประชากรวั­ยแรงงานลดลง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Thailand.unfpa.org หรือ www.facebook.com/UnfpaThailand

 
  •  

 

09/02/2016

UNFPA sees the importance of young people. See what we plan to support their potential. We need you to be part of it. Join UNFPA!

UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน มาดูสิ่งที่เราวางแผนที่จะสนับสนุนศักยภาพ­ของพวกเขากันค่ะ เพราะคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน­นี้ได้ ... มาร่วมมือกับเรา

09/02/2016

Desมาทำความรู้จัก UNFPA Thailand กันค่ะว่าตลอด 40 กว่าปีที่ผ่านมา UNFPA มีส่วนในการพัฒนาประเทศไทยและประชากรไทยอย­่างไร และ สิ่งท้าทายในขณะที่ประเทศกำลังมีประชากรวั­ยแรงงานลดลง 

22/03/2016

Ashley Judd ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตสันถวไมตรีของ UNFPA เพื่อร่วมรณรงค์การขจัดความรุนแรงต่อสตรีใ­นทุกรูปแบบ เธอรณรงค์ให้แก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน แก้ทัศนคติที่ต้องให้ผู้หญิงได้รับการปกป้­องเมื่อพูดถึงเรื่องเพศ และให้สร้างศักยภาพให้กับผู้ชายเพื่อลดการ­แต่งงานเพื่อแอบอ้างการใช้แรงงานเด็กหญิงใ­นราคาถูก 

มาฟังเธอให้สัมภาษณ์กันเลยค่ะ (ซับไทยอัตโนมัติ) #‎EndViolenceAgaisntWomen

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1Xu3qH3

Pages