Video

45 ปีที่ UNFPA อยู่คู่ประเทศไทย

Thai

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand) เป็นหนึ่งในหน่วยงานของสหประชาชาติที่ทำงานในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี ให้การสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิของประชากรโดยไม่แยกหญิงชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ เพื่อให้ประชากรมีความสุขจากการมีชีวิตที่สมบูรณ์และโอกาสที่เท่าเทียม UNFPA สนับสนุนประเทศต่างๆ ในการนำข้อมูลทางด้านประชากรมาใช้กำหนดนโยบายและโครงการพัฒนาเพื่อลดความยากจน เพื่อให้ทุกการตั้งครรภ์เป็นที่ต้องการ การคลอดทุกครั้งปลอดภัย เยาวชนปลอดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ ผู้หญิงและเด็กทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติ

Video: 

45 Years of UNFPA Work for Thailand

English

UNFPA, the United Nations Population Fund, works to delivers a world where every pregnancy is wanted, every childbirth is safe and every young person's potential is fulfilled. UNFPA Thailand has been working in Thailand more than 40 years. It supports Thailand in using population data for policies and programmes to reduce poverty and to ensure that every pregnancy is wanted, every birth is safe, every young person is free of HIV/AIDS, and every girl and woman is treated with dignity and respect.

Video: 

ไทย อบรมเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ลาว

Thai

ความสำเร็จในการลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาในประเทศไทย ทำให้กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติไว้วางใจให้ประเทศไทยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ชาวลาว ซึ่งเริ่มการอบรมแล้วโดยมีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดูแล ซึ่งการที่ไทยมีบทบาทในการฝึกอบรมชาวลาว นอกจากจะช่วยลดอัตราเสี่ยงการเสียชีวิตของมารดาแล้ว ยังเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการดำเนินการทูตในระดับประชาชนด้วย ติดตามจากรายงาน จาก ไทยรัฐนิวส์โชว์ ไทยรัฐทีวี วันที่  8 สิงหาคม 2559

Thailand's success in reducing maternal mortality rate leads to South-South and Triangular Cooperation on safe motherhood between Thailand, Laos PDR and UNFPA. The cooperation leads to the midwifery training for Laos midwives by Thai experts. See more in the news report by Thai Rath TV in Thai Rath News Show on 8 August 2016. 

Video: 

กลุ่มบ้านพักฉุกเฉิน group support

Thai

เสียงจากสังคม: กลุ่มบ้านพักฉุกเฉิน Group Support คือการทำโครงการร่วมกับผู้ปกครอง โดยศึกษาและหาข้อมูลว่าผู้ปกครองมีความต้อ­งการอะไรบ้างในการเลี้ยงดูลูก จะเลี้ยงดูอย่างไรให้พวกเขารู้เท่าทันกับภ­ัยสังคมปัจจุบัน รวมไปถึงเรื่องการสื่อสารในครอบครัว จะใช้ภาษาใจในการสื่อสารกันอย่างไร เพื่อลดความขัดแย้งและเสริมสร้างความรักคว­ามอบอุ่นให้เกินขึ้นได้จริง 

ทั้งนี้ UNFPA Thailand ทำงานสร้างสรรค์โครงการ Group support เพื่อแม่วัยใสนี้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาน­ภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า­โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ

Video: 

ลูกไทม์ ปลาวาฬ แม่ติ๊ก

Thai

หนังสั้น: เรื่องลูกไทม์ ปลาวาฬ แม่ติ๊ก จากทีมนักล่าห่าน เป็น 1 ใน 11 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายในการประกวด 2015 UNFPA Short Film Competition

เรื่องย่อ: ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอนสั้นๆ เพื่อสะท้อนภาพสังคมปัจจุบัน 

เรื่องที่ 1 เมื่อแฟนสาวยื่นคำขาดให้ใส่ถุงยางอนามัย แต่ "เกี่ยว" ไม่มี เขาจะทำอย่างไรต่อไป เพื่อให้ตัวเองสมปรารถนา... 

เรื่องที่ 2 เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป เมื่อแฟนขอมีอะไรด้วยแบบไม่ใส่ถุงยางอนามั­ยในวันเกิดของเขา ...

เรื่องที่ 3 คุณแม่ยังสาวที่มีลูกชายชอบเพศเดียวกัน ต้องตัดสินใจเลือกว่าจะทำอย่างไรต่อไป เมื่อลูกชายเลือกแล้วว่าความรักของเขาคือเ­พื่อนผู้ชายคนนั้น

Video: 

เข้าใจความหมายและความต่างระหว่าง "อัตราการตั้งครรภ์" และ "อัตราการคลอด" ของวัยรุ่น

Thai

เพศศึกษารอบด้าน: เมื่อพูดถึงสถิติการตั้งท้องของวัยรุ่น มีคำ 2 คำ ที่เราพบและได้ยินบ่อย คือ "อัตราการตั้งครรภ์" และ "อัตราการคลอดลูก" ทั้งสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร และทำไมเวลาพูดถึงการตั้งท้องของวัยรุ่น เราต้องระบุอายุ 15 - 19 ปี ด้วย

UNFPA Thailand ขอชวนทุกท่านมารู้จักและเข้าใจถึงความหมาย­ของทั้ง 2 คำข้างต้น กับนายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้รู้จริงจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Video: 

เรื่องของโชค

Thai

หนังสั้น: เรื่องของโชค จากทีมขนมเข่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ใน 11 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายในการประกวด 2015 UNFPA Short Film Competion

เรื่องย่อ: เมื่อหนุ่ม "โชค" วัยรุ่นชอบเสี่ยงและชื่นชอบการดูดวง ได้รับการทายทักว่าจะมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์­กับเพื่อนของเพื่อนอีกที ... การทำนายครั้งนี้จะเป็นจริงหรือไม่ โชคจะกล้าเสี่ยงหรือเปล่า ชวนติดตามค่ะ

 
Video: 

อย่าให้สาย Don't be late

Thai

หนังสั้น: เรื่องอย่าให้สาย Don't be late จากทีม FTA Production 1 ใน 11 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายในการประกวด 2015 UNFPA Short Film 

Video: 

Dont worry

Thai

หนังสั้น: เรื่อง Don't worry ทีม คิริเมลข์ 1 ใน 11 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายในการประกวด 2015 UNFPA Short Film Competition

 
  •  

 

Video: 

Pages